.

Važno!!!!

Za pokrivanje 1 m2 potrbno je 52  listele na način kako je prikazanao na slici. Cena je formirana sa uračunatom fugnom od 1cm. Ovakav način računanja je neophodan kako bi izbegli nesporazum koji se neminovno javlja posle postavljanja. Na primer: Želite da pokrijete površinu 5m2 i shodno tome ste i kupili 5m2 bez uračunate fugne. Posle postavljanja bi se pojavio višak oko 7-8%.Taj višak ne možemo da primimo nazad jer je raspakovan i u 99% slučajeva isprljan ili oštećen nepažnjom majstora. Takav ne može biti ponovo vraćen u paket i prodat nekom sledećem kupcu.  Zbog toga smo cenu listele smanjili za 8% i utanačili tako da  kad želite da pokrijete 5 m2 biće Vam isporučeno dovoljno listela za pokrivanje 5m2 sa uračunatom fugnom od 1cm.

Ukoliko želite da postavite listele bez fugni obavezno nam naglasite Vasu želju i mi ćemo znati da Vas posavetujemo koliko Vam je tačno i čega potrebno.