Pitanje:Na koji gradjevinski lepak se postavlja dekorativna cigla?

Odgovor:Gradjevinski lepak u klasi CM 11 je sasvim zadovoljavajući i nije neophodno trošiti novac na nešto skuplje. U svakom slučaju skuplje ne znači bolje sto je dugogodišnja praksa i pokazala. Jači i skuplji materijali koje Vam preporučuju prodavci gradjevinskih materijala često Vas dovode u zabludu kako bi ste ostavili više novca u njihovoj radnji. Dekorativna cigla je porozna i kroz nju se lako može probiti komponenta koju sadrži jak lepak tako sto će se pojaviti na povrsini u vidu šalitre.

Pitanje:Da li je moguce postavljanje na spoljnoj fasadi i kolika je otpornost na kišu i mraz?

Odgovor: Dekorativni kamen i listele su izradjeni od belog cementa koji je u poredjenju sa obicnim cementom oko 30% jaci i otporniji. Što znači da su ciglice i dekorativni kamen za oko 30% otpornije od betonskih staza oko objekta po kojima svakodnevno hodate.